Az Inter Pingpong Program

KézfogásA két egyesület – az eddigi jó együttműködésre alapozva – közösen nyújtott be pályázatot az IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kiírt felhívásra. Pályázatunk a (HUSRB/1002/2.2.2.) a pályázati kiírás „Emberek közötti együttműködések” prioritás mentén került megfogalmazásra. Az IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) program fő célkitűzése, hogy az Európai Unió támogatásával lehetőséget  biztosítson a magyar-szerb határvidék közös fejlesztésére egy harmonikus, együttműködő, fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező régió létrehozásával.

A program támogatásra jogosult területe:

Magyarországon:

  • Csongrád megye
  • Bács-Kiskun megye

Szerbiában a következő vajdasági kerületek:

  • Nyugat-Bácska
  • Észak-Bácska
  • Észak-Bánát
  • Dél-Bácska
  • Közép-Bánát

„Inter Pingpong” projektünk, 2012.01.01-én indul, és 2013.12.31-ig tart.

Az Asztalitenisz Sport Klub Szeged és a Zentai Asztalitenisz Klub, egy komplex, a határ két oldalán élő pingpongosokat megmozgató, 24 hónapos projektet szándékozik megvalósítani, amelyre még nem volt példa az asztalitenisz sportágban. A kialakítandó kapcsolat magába foglalja az asztalitenisz sportot legmagasabb szinten űző versenyzőket, az egészségmegőrző, rekreációs céllal sportoló szabadidős sportolókat, valamint, a mozgássérülteket, akiknek a társadalmi integrációját is elősegíti a rendszeres sportolás. Az együttműködés, több, közös program, tevékenység lebonyolításán keresztül valósul meg.

A 24 hónap során olyan közös tevékenységek valósulnak meg, amelyek révén még szorosabbá válik a két klub együttműködése, illetve a rendezvényekre meghívott más szerb és magyar partnerek révén, a két ország asztalitenisz klubjainak, játékosainak kapcsolata is erősödni fog.

A közös program, vezető kedvezményezettje az ATSK Szeged sportegyesület. A Vezető Kedvezményezett feladata, hogy biztosítsa a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználását. Mindkét sportegyesület számára igazi kihívás, és előrelépési lehetőség, egy ilyen projekt megvalósítása. Az eddigi alkalomszerű találkozásokat, egy szervezett, rendszeres, folyamatos kapcsolattartás váltja fel Összegezve, úgy gondoljuk, hogy a projekt elősegíti a fenntartható, folyamatos jövőbeli együttműködés kialakulását a határ két oldalán élő pingpongosok között.

ATSK Szeged
Márki Ernő projekt menedzser
Szabó Brigitta sportszervező (gyógytestnevelő)

STK Zenta
Takács Kornél projekt menedzser
Mellik Zoltán sportedző

Várunk szeretettel minden érdeklődőt, jelenlegi és volt egyesületi tagokat, az asztalitenisz sportágat kedvelőket, a határ mindkét oldaláról, bármelyik rendezvényünkre!